Veisi

Vocal

About

فریبا ویسی، آواز

درسال ۱۳۵۶ در  کلاردشت (دریاچه ولشت )  زاده شد. او از کرد های کلاردشت هست و نیاکانش حدود چند سده پیش توسط حکومت مرکزی از بخشی از مناطق کردنشین غرب ایران به مناطق کجور کلاردشت از توابع  مازندران کوچانده  شده اند. کودکی او در شرایطی سپری  شد که هیچ گونه امکانات اولیه زندگی وجود نداشت حتی تحصیل که اولین ابزار بلوغ فکری یک انسان است.  حدودا هشت سال ردیف موسیقی را ابتدا  نزد کمال الدین عباسی و بعد نزد استاد محسن کرامتی آموخت و در دانشگاه در رشته موسیقی ادامه داد و جهت یادگیری  ظرائف موسیقی  ایرانی از محضر استاد محمدرضا لطفی کسب فیض و در موسیقی کردی بصورت خودآموز و با کمک دوستان به یادگیری و فعالیت پرداخت. از او ضبط چند اثر در یوتوب موجود میباشد و مدتیست افتخار همکاری با استاد مجیدرخشانی را دارد

{

ASMAN

error: Content is protected !!