Mostafa Narimani

Daf

About

مصطفی نریمانی، نوازنده دف و دایره 

آغاز یادگیری دف در سال ۱۳۷۶ در هنرستان موسیقی اصفهان نزد حمید شیخ بهایی ، همکاری با گروه موسیقی بیداد در دانشگاه اصفهان و کسب مقام‌ اول جشنواره موسیقی دانشجویی شیراز در سال ۱۳۷۸، همکاری با گروه بزرگ‌ دف نوازان اصفهان و گروه دف نوازان صوفی به سرپرستی آرش زنگنه در کرج. همکاری با گروه موسیقی رهاب به سرپرستی هادی آذرپیرا و اجرای کنسرت در آلمان. همکاری با گروه ماه به سرپرستی استاد مجید درخشانی از ابتدای سال ۱۳۹۸ و برگزاری تورهای اروپا و المان در سال ۲۰۱۹

{

ASMAN

error: Content is protected !!