Mehdi Tavakolian

Vocal

About

مهدی توکلیان، آواز 

 درشهریور ماه سال ۱۳۵۷ در شهر بندری آبادان در کشور عزیزمان ایران در خانواده ای اهل هنر متولد شد.پدر و مادر هردو صدای خوش داشتند و خصوصا پدر پیگیر خواندن بود.وی از ده دوازده سالگی در کنار برادر بزرگتر که ساز نی انبان را خوب و مسلط می نواخت به نواختن ضرب علاقمند شد.

به مرور ایشان و برادران دیگر به موسیقی ردیف دستگاهی علاقمند شدند و گرایش پیدا کردند .

در مدت ده سال تقریبا اغلب سازهای اصلی ایرانی مثل تار،سه تار،عود،سنتور،کمانچه،تمبک، دف و دوتار …توسط اعضای مختلف خانواده نواخته و در کنار هم سالها در  منزل بسیار بزرگ پدری مشغول همنوازی و تحقیق در مورد ردیف سازی آوازی ایران شدند.

ایشان ردیف آوازی  استاد شجریان ،مرحوم استاد دوامی و مرحوم استاد کریمی را اجرا کردند و همچنین از طریق کاستهای ردیف  یکی از بهترین شاگردان استاد بزرگ تاج اصفهانی بنام استاد طباطبایی در اصفهان با ظرایف مکتب آوازی اصفهان نیز آشنایی پیدا کرد.درنهایت بخصوص پس از دیدارهای در دهه هشتاد خورشیدی با یگانه آواز استاد شجریان مکتب آوازی تهران را برای خواندن انتخاب کرد.در کنار یادگیری ردیف آوازی ،بطور مرتب سازها و آوازهای قدما مثل اساتید شهناز،کسایی،بنان….و نوازندگان معاصر بویژه ساز جناب لطفی را شنیده و بهره بسیاری از نحوه جمله بندی های این اساتید و شیوه های بدیع و شیوای آنان برده است.

نتیجه فعالیتهای ایشان در ایران اجرای کنسرتهای متعدد و کارهایی بصورت تصویری بوده است.بطور معمول در کنسرتها هسته اصلی گروه برادران ایشان  و گاهی از چند نوازنده میهمان هم استفاده میکردند.ایشان معتقد و متعهد به اجرای ردیف آوازی ایران میباشد.

هم اکنون ایشان ساکن کشور آلمان و مشغول همکاری با استاد بزرگ و شناخته شده  تار جناب مجید درخشانی هستند.

{

ASMAN

error: Content is protected !!