Deljin

Vocal

About

 

دلژین، آواز

از سن ٨ سالگي با خواندن سرود ملي شروع كرد. بعد به سمت آهنگهاي فولكلور كردي تمایل پیدا کرد و از آثار استاد سيد علي اصغر كردستاني بيشتر تقليد ميكرد. در كنار اينها علاقمندي به موسيقي سنتي نشان داد و از كارهاي بالاخص بانو دلكش بهره ميبرد. به دليل نبودن امكانات كافي نتوانست نزد استادي شروع به یادگیری اصولی آواز کند اما نوارهاي از رديف خواني و آواز استاد محمود كريمي را تهيه كرد و سعي كرد به یادگیری خودجوش. مدتي به همين منوال گذشت تا اينكه به آلمان مهاجرت کرد و از طريق يكي از دوستان خانوادگي توانست ارتباطي با جناب استاد حميد متبسم پيدا كند مدتی هر چند کوتاه از محضر این استاد عزیز بهره برد. در چندين جشنواره ي نوروزي و تابستاني در شهر لوبك شركت كرد كه با استقبال مخاطبین رو به رو شد. در همين ميان توانست با استاد درخشاني تماسي حاصل كند. تا اينكه افتخار اولين همكاري ها رو با ايشون و گروه ماه بانو در سال ٢٠١٩ طي يك تور در سطح آلمان و دانمارك پيدا كرد. در حال حاضر هم در حال يادگيري آواز است و از كلاس درس سركار خانم مليحه مرادي بهره مند ميشود

{

ASMAN

error: Content is protected !!